top of page

Om Förskolan Boken

I Ur och Skur

Vår förskola är ett personalkooperativ som är belägen på Malmaberg. Vi arbetar enligt I Ur och Skur pedagogiken, vilket innebär mycket vistelse i naturen samt Friluftsfrämjandets barnverksamheter såsom Knopp, Knytte, Mulle, Laxe, Skridskoskola och Skidskola.

Vi vill att barnen ska ha en lärorik, trygg och rolig tid hos oss på Boken. Vi arbetar i mindre grupper under förmiddagarna. På detta sätt får vi en lugn och stressfri miljö där alla barn uppmärksammas.


Våra ordinarie öppettider är:

7.00 - 17.00 måndag-fredag

Tid utöver detta i samråd med förskolan.

IMG_8973%5B1%5D_edited.jpg
Start: About Us

I Ur och Skur
Förskolan Boken

Natur, miljö och hälsa varje dag.

IMG_8984%25255B1%25255D_edited_edited_ed
Start: Welcome

Köanmälan

Köanmälan för barnomsorg görs hos Västerås stad via e-tjänsten för barnomsorg.

E-tjänsten hittar du på www.vasteras.se under Barn och Utbildning/Förskola/Ansök eller säg upp plats.

IMG_8987[1].JPG
Start: About

Mer om Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik

Grundidén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Målet är att förändra attityder och ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen skall ge
naturkänslan och förståelse för sambanden i naturen. Barnen skall lära sig hur de bästa skall
uppträda i naturen och bli miljömedvetna. Den friluftsskoleverksamhet som utvecklas av Friluftsfrämjandet utgör grunden i I Ur och Skurpedagogiken. De kunskaper som skall förmedlas till barnen ges genom lek, undersökande
arbetssätt och olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen.
Vår pedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i
naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen
bättre lekplats än naturen!

skogsknopp.png

Skogsknopp

Skogsknopparna träffas i naturens snubbelvärld...

Sinnen:

 • Känna, lukta, höra, se

 • Upptäck naturen med sina sinnen

Orientering

 • Känna igen vägen till knopplatsen

 • Känna igen knopplatsen

Friluftsmat

 • Äta ute

 • Äta matsäck ute

Utrustning

 • Bära sin ryggsäck

 • Känna igen sin ryggsäck, sätta sig på sittdynan

 • Öppna sin ryggsäck

Friluftsteknik

 • Samla skogens material

 • Lära känna skogens material

Gruppkänsla

 • Upptäcka de andra knopparna

 • Kunna vara med i en grupp och känna trygghet

Lekar och sånger

 • Sjunga, leka i grupp

 • Känna igen Knoppsången, ha roligt

Natur och miljö

 • Ta sig fram

 • Tycka om att vara i naturen

skogsknytte.jpg

Skogsknytte

Skogsknyttarna leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogsdungen nära förskolan.

Sinnen

 • Känna, lukta, höra, se

 • Upptäcka och uppleva naturen med sina sinnen

Orientering

 • Kännetecken i naturen, stoppställen, vägvisare med hjälp av stoppställen

 • Känna igen Knytteplatsen, kunna orientera sig

Friluftsmat

 • Äta ute

 • Äta matsäcken ute

Utrustning

 • Bära sin ryggsäck, packa upp och ner

 • Packa upp och ner sin matsäck, ta hand om sin utrustning med vuxens hjälp

Friluftsteknik

 • Använda naturens material i lekar, använda luppburk

 • Lära känna skogen material

Gruppkänsla

 • Leka tillsammans, fri lek

 • Ha roligt tillsammans

Lekar och sånger

 • Sjunga, leka i grupp, sagor och drama

 • Kunna Knyttesången, ha roligt

Natur och miljö

 • Känna igen vad som finns på Knytteplatsen

 • Vara rädd om naturen, börja upptäcka naturens mångfald, skilja på begrepp som t ex barrträd och lövträd.

skogsmulle.jpg

Skogsmulle

I Skogsmulle går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Ibland träffar de Skogsmulle, barnens vän och fantasifigur.

Sinnen

 • Känna, lukta, höra, se, smaka

 • Upptäcka och uppleva naturen med sina sinnen, få namn på känslorna, uppleva äventyret

Orientering

 • Kännetecken i naturen, stoppställen, vägvisare

 • Se tecken i naturen, känna trygghet i naturen

Friluftsmat

 • Hantera sin egen matsäck

 • Uppleva att laga mat på stormkök, äta ute

Utrustning

 • Packa upp och ner sin egen matsäck

 • Ta hand om sin utrustning med hjälp av ledare. Veta vad som ska vara i ryggsäcken och hur man bör vara klädd i naturen

Friluftsteknik

 • Använda naturens material i lekar

 • Vara med om att bygga en koja

 • Kunna använda lupp, tälja pinnar, delaktig i att laga mat på stormkök 

Gruppkänsla

 • Lära sig visa hänsyn till varandra och till naturen

 • Ha roligt tillsammans

 • Lekar och sånger

 • Sjunga, leka i grupp, sagor och drama

 • Lära sig Mulles sång, träffa Skogsmulle, känna igen Skogsmulles alla vänner

Natur och miljö

 • Samla, sortera, jämföra, ledarna benämner arter, allemansrätten, kretsloppet

 • Sopsortera

 • Vara rädd om naturen, känna till årstidsväxlingar, uppleva olikheter, se samspelet i naturen, naturens mångfald

barnskidor.jpg

Lagge

I barnskidskolan Lagge får barnen lära sig åka i backar och spår. På skidor med lös häl och genom lekfulla övningar lär de sig behärska sina skidor, svänga och glida.


barnskridsko.jpg

Skrinna

I barnskridskoskolan Skrinna får barnen lära sig skridskoteknikens grunder genom roliga lekar. Vi hyr is-tid varje vinter till barnen i äldsta gruppen och har vår träning där.


Start: Programs

Kontakta oss

Säterbogatan 27, 723 40 Västerås, Sverige

021-13 26 72, 0730-44 57 63

Instagram: iurochskur_boken

IMG_8996[1].JPG
Start: Contact
bottom of page