top of page

I Ur och Skur
Förskolan Boken

Natur, miljö och hälsa varje dag.

IMG_8984%25255B1%25255D_edited_edited_edited_edited.jpg

Om oss

I Ur och Skur Förskolan Boken

I Ur och Skur Förskolan Boken erbjuder ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. 
Förskolan ligger på Malmaberg i Västerås, belägen i ett lugnt område med närhet till flera skogsområden.
Förskolan Boken startade i början av 1990-talet och har lång erfarenhet av utomhuspedagogik.
Vi har två avdelningar, 1-5 år, med totalt ca 38 barn, 7 pedagoger och en kokerska som lagar all mat från grunden.
Verksamheten bedrivs inne som ute, i och med hjälp av naturen, året om.

IMG_8973%5B1%5D_edited.jpg

Köanmälan

Köanmälan för barnomsorg görs hos Västerås stad via e-tjänsten för barnomsorg.

E-tjänsten hittar du på www.vasteras.se under Barn och Utbildning/Förskola/Ansök eller säg upp plats.

IMG_8987[1].JPG

Mer om 

I Ur och Skur pedagogik

Grundidén med I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap ska tillfredsställas genom vistelse i naturen. Pedagogikens utgångsläge har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande där vi arbetar efter målen i läroplanen.

Barnen som har förmånen att gå på I Ur och Skur, ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap och övriga områden i kurs-och läroplan.

I Ur och Skur Förskolan Boken utbildar barnen i Friluftsfrämjandets friluftsskolor Knopp, Knytte, Mulle, Lagge och Skrinna.

Vi pedagoger är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans barnen

för att skapa lärorika dagar i I Ur och Skur. Det finns ingen bättre lekplats än naturen. Sitt inte inne - allt hopp finns ute!

skogsknopp bild.gif

Skogsknopp - barn 1-2 år

Skogsknopparna träffas i naturens snubbelvärld...

Sinnen:

 • Känna, lukta, höra, se

 • Upptäck naturen med sina sinnen

Orientering:

 • Känna igen Knopplatsen

 • Känna igen vägen till Knopplatsen

Friluftsmat:

 • Äta pedagogiska måltider utomhus

 • Äta matsäcken ute

Utrustning:

 • Bära sin ryggsäck

 • Känna igen sin ryggsäck, sätta sig på sittdynan

 • Öppna sin ryggsäck

Friluftsteknik:

 • Samla skogens material

 • Lära känna skogens material

Gruppkänsla:

 • Upptäcka de andra knopparna

 • Kunna vara med i en grupp och känna trygghet

Lekar och sånger:

 • Sjunga, leka i grupp

 • Känna igen Knoppsången

Natur och miljö:

 • Ta sig fram

 • Tycka om att vara i naturen

skogsknytte bild 2.png

Skogsknytte - barn 3-4 år

Skogsknyttarna leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogsdungen nära förskolan

Sinnen:

 • Känna, lukta, höra, se

 • Upptäcka och uppleva naturen med sina sinnen

Orientering:

 • Kännetecken i naturen, vägvisare med hjälp av stoppställen

 • Hitta till och känna igen Knytteplatsen

Friluftsmat:

 • Äta pedagogiska måltider utomhus

 • Äta matsäcken ute

Utrustning:

 • Bära sin ryggsäck

 • Packa upp och ner sin matsäck, ta hand om sin utrustning med hjälp av ledare

Friluftsteknik:

 • Använda naturens material i lekar

 • Använda luppburk

 • Lära känna skogens material

Gruppkänsla:

 • Leka tillsammans, fri lek

 • Ha roligt tillsammans

Lekar och sånger:

 • Sjunga, leka i grupp, sagor och drama

 • Lära sig Knyttes sång, ha roligt

Natur och miljö:

 • Känna igen vad som finns på Knytteplatsen

 • Vara rädd om naturen, börja upptäcka naturens mångfald, skilja på begrepp som t.ex barrträd och lövträd.

skogsmulle bild.jpg

Skogsmulle - barn 5 år

I Skogsmulle går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Ibland träffar de Skogsmulle, barnens vän och fantasifigur

Sinnen:

 • Känna, lukta, höra, se, smaka

 • Upptäcka och uppleva naturen med sina sinnen, få namn på känslorna, uppleva äventyret

Orientering:

 • Kännetecken i naturen, stoppställen, vägvisare

 • Se tecken i naturen, känna trygghet i naturen

Friluftsmat:

 • Hantera sin egen matsäck

 • Uppleva att laga mat på stormkök, äta ute

 • Pedagogiska måltider

Utrustning:

 • Packa upp och ner sin egen matsäck

 • Ta hand om sin utrustning med hjälp av ledare. Veta vad som ska vara i ryggsäcken och hur man bör vara klädd i naturen

Friluftsteknik:

 • Använda naturens material i lekar

 • Vara med om att bygga en koja

 • Kunna använda lupp, tälja pinnar, delaktig i att laga mat på stormkök 

Gruppkänsla:

 • Lära sig visa hänsyn till varandra och till naturen

 • Ha roligt tillsammans

 • Lekar och sånger

 • Sjunga, leka i grupp, sagor och drama

 • Lära sig Mulles sång, träffa Skogsmulle, känna igen Skogsmulles alla vänner

 • Natur och miljökunskap

 • Samla, sortera, jämföra, ledarna benämner arter, allemansrätten, kretsloppet

 • Sopsortera

 • Vara rädd om naturen, känna till årstidsväxlingar, uppleva olikheter, se samspelet i naturen, naturens mångfald

barnskidor.jpg

Lagge

I barnskidskolan Lagge får barnen lära sig åka i backar och i spår. På skidor genom lekfulla övningar lär de sig behärska sina skidor, svänga och glida.


barnskridsko.jpg

Skrinna

I barnskridskoskolan Skrinna får barnen lära sig skridskoteknikens grunder genom roliga lekar. Vi hyr is-tid varje vinter till barnen i äldsta gruppen där vi har vår träning.


Kontakta oss

Säterbogatan 27, 723 40 Västerås, Sverige

Telefon: 073-044 57 63

Instagram: iurochskur_boken

IMG_8996[1].JPG
bottom of page